Fiksacje i punkty spojrzenia - Try Evidence
×

Punkty spojrzenia są najbardziej podstawową jednostką pomiaru wykorzystywaną w badaniach eyetrackingowych. Punkt spojrzenia jest każdym pojedynczym zapisem spojrzenia badanego. To jak wiele takich unikalnych momentów zostanie zapisanych, zależy od prędkości z jaką eyetracker zapisuje informacje. Na przykład, jeśli częstotliwość próbkowania eyetrackera wynosi 60hz oznacza to, że każdy punkt spojrzenia odpowiada jednej sześćdziesiątej sekundy.

Fiksacje są zbiorem pojedynczych punktów spojrzeń które wystąpiły obok siebie przez określony czas (ok 100 – 300 milisekund). Fiksacja w danym miejscu oznacza, że użytkownik skupia swój wzrok na określonym obiekcie, który pojawił się na ekranie.

Screen: Broken Ranks, Whitemoon Games. Ścieżka wzroku badanego w podglądzie na żywo. Okręgi symbolizują fiksacje wzrokowe. Im większy okrąg, tym dłużej fiksacja utrzymywała się w danym miejscu.